Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Ældrerådet i Lemvig Kommune

Her kan du få viden om Ældrerådet i Lemvig Kommune.

Fold alle ud

Ældrerådet består af 11 medlemmer, der er valgt ved direkte valg. Ældrerådets valgperiode er 4 år.Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, kan opstille og vælges.

Ældrerådet har til formål at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Vi skal være med til at udvikle og styrke kommunens ældrepolitik, og sikre, at de ældres problemer bliver fremlagt for kommunalbestyrelsen.Vi skal være med til at skabe sammenhæng for målgruppen i Lemvig Kommune.

Ældrerådet kan selv tage emner op til behandling og fremlæggelse for kommunalbestyrelsen og relevante myndigheder, når det skønnes at have betydning for de ældre i Kommunen.

Ældrerådet kan ikke behandle konkrete personsager.

Vores fokus er, at kommunalbestyrelsen udarbejder en værdighedspolitik, der indeholder de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i Lemvig Kommune. Med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje som ydes efter Lov om social service til personer over folkepensionsalderen. Desuden er  vores fokus, at kommunalbestyrelsen beskriver, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

        1. Livskvalitet.

        2. Selvbestemmelse.

        3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

        4. Mad og ernæring.

        5. En værdig død.

        6. Pårørende

 

Alle kan henvende sig mundtligt eller skriftligt til Ældrerådet med spørgsmål og forslag, der har betydning for aldersgruppen.

Ældrerådets sekretær
Ældrechef Merete Kristensen
Telefon: 96 63 11 80 Mail: merete.kristensen@lemvig.dk

Formand
Bodil Bang Carstensen, Bøvlingbjerg - Syd
Telefon: 97 88 53 99 Mail: bodilbca@gmail.com

Næstformand
Gunhild Jeppesen, Lemvig
Telefon: 97 82 18 78 eller 22 53 11 31 Mail: gunhild.jeppesen@mail.dk

Jens Gielsgaard, Lemvig
Telefon: 97 82 27 59 eller 26 85 01 59 Mail: gielsgaard@pc.dk

Kirsten Madsen, Lemvig
Telefon: 22 63 15 47 Mail: kogjmadsen@privat.dk

Birthe Vendelbo, Lemvig
Telefon: 21 70 54 17 Mail: bive@mail.dk

Betty Nørby, Lemvig - Øst
Telefon: 51 25 59 25 Mail: b.v.noerby@gmail.com

Rita Bitsch Andersen, Bækmarksbro - Syd
Telefon: 97 88 15 45 eller 30 11 15 45 Mail: pindstrup@msn.com

Kirstine Bjerg Jakobsen, Ramme - Syd
Telefon: 40 27 34 03 Mail: lidenlund@msn.com

Bente Munksgaard, Harboøre - Vest
Telefon: 40 19 49 34 Mail: statoil.68@gmail.com

Jørgen Kallesøe Agger, Klinkby - Vest
Telefon: 97 82 09 28 Mail: bj.agger@mail.dk

Åse Anneberg,Thyborøn - Thyborøn - Vest
Telefon: 60 93 67 44 Mail: aaseanneberg@hotmail.com

Fritvalgsdatabasen : www.fritvalgsdatabasen.dk
(Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, Odense.)

 Ældrerådet i Lemvig Kommune har ønsket at støtte de borgere, der gerne vil nedfældepersonlige ønsker. Alle kan komme i en situation, hvor det bliver svært at give udtryk for ønsker og værdier, der betyder noget for en.
Der er derfor udarbejdet en skabelon, som kan være en hjælp til at overveje forskellige spørgsmål, der kan være relevante. Det er selvfølgelig den enkelte, der bestemmer, hvad der skal skrives, og om der skal skrives noget.
Det kan også være en overvejelse at dele tankerne med dem, som du synes, skal kende indholdet.

Du kan finde Plejestetamentet her