Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Midlertidigt ophold

Lemvig Kommune tilbyder forskellige midlertidige ophold, til dig eller din pårørende. Opholdene kræver visitation.

Fold alle ud

Tryghedshotellet – Lemvig Kommunes akutfunktion

Tryghedshotellet er for borgere, som har brug for et midlertidigt tilbud. Tryghedshotellet har 9 pladser og der er sygeplejersker døgnet rundt, ofte vil opholdet være af kortere varighed. Tilbuddet kræver visitation fra områdelederen.

Du skal selv medbringe:

  • Medicin, også ikke doseret medicin,
  • Hjælpemidler,
  • Tøj og toiletsager (pårørende skal selv vaske)

Du skal selv sørge for transport til og fra Tryghedshotellet. Dit ophold på tryghedshotellet er gratis men du betaler en dagspris for mad.Du kan læse mere om Tryghedshotellet i vores folder her.

Alparken er for dig, som er blevet visiteret til et ophold fra enten sygehuset, fra din egen læge eller hjemmesygeplejerske.

Rehabilitering er et forløb, hvor du kan genvinde din evne til at mestre din hverdag. Du kan læse mere om rehabiliteringsforløb her.

Alparken tilbyder dig også dagrehabilitering, hvis det vurderes, at du kan have gavn heraf. Dagrehabilitering foregår i dit eget hjem, på klinikken eller på Lemvig Sundheds- og Akuthus. Træningen kan være individuelt eller på holdtræning. Kontakt visitationen hvis du mener, at du kan have glæde af dagrehabilitering.

Bor du i egen bolig og har du et funktionstab, kan du blive visiteret til en gæsteplads på Harboøre Omsorgscenter eller Bøvling Ældrecenter.

Gæstestuen giver dig mulighed for at finde kræfter, til at klare hverdagen igen, eller det kan benyttes som en aflastningsplads til pårørende med en syg ægtefælde.