Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Pleje- og ældrebolig

Du har mulighed for at søge en plejebolig eller en ældrebolig i Lemvig Kommune. Plejeboligerne placeret i tre geografiske områder: Vest-, Syd- og Lemvig.

Plejeboliger er karakteriseret ved, at være et-rums boliger, hvor boligerne ligger under tag med andre plejeboliger, og der er tilknyttet personale døgnets 24 timer.

Ældreboliger er 2-rumsboliger, hvortil der ikke er knyttet fast personale. Hvis eller når borgeren er visiteret til hjælp fra hjemmepleje eller sygepleje, kommer hjælpere, assistenter eller sygeplejersker i hjemmet.

Fold alle ud

Der ansøges på samme ansøgningsskema til begge typer boliger. Du finder ansøgningsskemaet her.

Når ansøgningsskemaet er modtaget i Ældreafdelingen, vil borgeren få besøg af en sygeplejerske, der gennemgår ansøgningen med ansøger og eventuelle pårørende. Sygeplejersken beskriver situationen, og efter behandling modtager ansøger en afgørelse på ansøgningen.

I forhold til plejeboliger er der 2 former for ventelister:

Generel venteliste:
Borgeren tilbydes en plejebolig inden for 2 måneder – her frasiger borgeren sig mulighed for indflydelse på geografisk beliggenhed. Såfremt kommunen ikke kan tilbyde en plejebolig inden for de to måneder, modtager borgeren skriftlig meddelelse herom.

Specifik venteliste:
Borgeren tilbydes en plejebolig på et af de prioriterede plejecentre.

Du kan læse mere om plejeboliger og venteliste på Borger.dk.

I område Vest er der 2 centre og et plejehjem.

I Klinkby Bo- og Dagcenter er der 24 plejeboliger fordelt i tre bo enheder - alle enheder er for demente borgere. Du kan læse mere om centeret i denne folder.

Klinkby Bo- og Dagcenter
Klinkbyvænget 1,
Klinkby, 7620 Lemvig
Telefon 96 63 19 10.

I Harboøre Omsorgscenter er der 14 plejeboliger + 1 gæstestuer. I sønderparken er der 9 ældreboliger i en afdeling for sårbare ældre med misbrugsproblemer.

Harboøre Omsorgscenter og Sønderparken
Søndergade 1
7673 Harboøre
Telefon 96 63 19 00

På Plejehjemmet Hav-Fjord er der 22 plejeboliger.

Plejehjemmet Hav-Fjord
Vesterhavsgade 164
7680 Thyborøn
Telefon 96 63 18 90.

I område Syd, har vi et plejehjem og et ældre center.

Bækmarksbro Pleje- og Daghjem er en del af Dansk Diakonhjem. Du kan læse mere  om Bækmarksbro Pleje og Daghjem her.

Bækmarksbro Pleje- og Daghjem
Solvangen 2, 7660 Bækmarksbro
Telefon: 97 88 15 00.

Bøvling Ældrecenter har 16 plejeboliger og 1 gæstestue. Du kan læse mere om Bøvling Ældrecenter i vores velkomstfolder og om vores Gæstestue her.

Bøvling Ældrecenter
Tangsøgade 67,
7650 Bøvlingbjerg
Telefon 96 63 19 25

 

Der er to plejehjem i Lemvig by, Solgården og Søparken med henholdsvis 43 og 34 Pladser. Du kan læse mere om plejehjemmets aktiviteter i denne folder.

Plejehjemmet Solgården/Søparken
Nygade 35
7620 Lemvig
Telefon 96 63 15 50

I Østerbo er der 18 boliger. Østerbo består af 2 boenheder Østerbo syd og Østerbo nord. Østerbo syd  har 9 almindelige plejeboliger, og Østerbo nord, der hører under Handicap & Psykiatri, har 9 plejeboliger, der er målrettet borgere med en hjerneskade. Du kan læse mere om plejehjemmets aktiviteter i denne folder.

Østerbo, Østcentret,
Skolevænget 17
Nr. Nissum, 7620 Lemvig
Telefon 96 63 15 50

Husk at melde flytning ved Borgerservice, apotek, posthus og andre steder.
I skal selv stå for indkøb og andre personlige ting.

Ved behov skal pårørende ledsage til tandlæge, læge, sygehus eller andet.
I skal selv ordne briller, ure osv., hvis det går i stykker.

Vær opmærksom på at få tegnet en ansvars- og indboforsikring, da beboere selv hæfter for ødelagte ting i boligen.

Det er beboerens eller pårørendes ansvar at tømme postkasse, hvis ikke andet er aftalt.
Hvis beboeren ønsker det, er det altid en god ide at gå en tur, når pårørende er på besøg.
Ved dødsfald vil vi gerne imødekomme jeres ønsker. Tal med kontaktpersonen og få evt. ønsker skrevet ned.

Pårørende har ansvar for at opsige, tømme og rengøre boligen ved fraflytning eller dødsfald.

 

Du kan finde tilsynsrapporter på vores plejeboliger her