Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Pleje- og ældrebolig

Du har mulighed for at søge en plejebolig eller en ældrebolig i Lemvig Kommune. Plejeboligerne placeret i tre geografiske områder: Vest-, Syd- og Lemvig.

Plejeboliger er karakteriseret ved, at være et-rums boliger, hvor boligerne ligger under tag med andre plejeboliger, og der er tilknyttet personale døgnets 24 timer.

Ældreboliger er 2-rumsboliger, hvortil der ikke er knyttet fast personale. Hvis eller når borgeren er visiteret til hjælp fra hjemmepleje eller sygepleje, kommer hjælpere, assistenter eller sygeplejersker i hjemmet.

Fold alle ud

Der ansøges på samme ansøgningsskema til begge typer boliger. Du finder ansøgningsskemaet her.

Når ansøgningsskemaet er modtaget i Ældreafdelingen, vil borgeren få besøg af en sygeplejerske, der gennemgår ansøgningen med ansøger og eventuelle pårørende. Sygeplejersken beskriver situationen, og efter behandling modtager ansøger en afgørelse på ansøgningen.

I forhold til plejeboliger er der 2 former for ventelister:

Generel venteliste:
Borgeren tilbydes en plejebolig inden for 2 måneder – her frasiger borgeren sig mulighed for indflydelse på geografisk beliggenhed. Såfremt kommunen ikke kan tilbyde en plejebolig inden for de to måneder, modtager borgeren skriftlig meddelelse herom.

Specifik venteliste:
Borgeren tilbydes en plejebolig på et af de prioriterede plejecentre.

Du kan læse mere om plejeboliger og venteliste på Borger.dk.

I område Vest er der 3 centre og et plejehjem.

I Klinkby Bo- og Dagcenter er der 24 plejeboliger fordelt i tre bo enheder - to af enhederne er for demente borgere.Du kan Læse mere om centerets i denne folder.

Klinkby Bo- og Dagcenter
Klinkbyvænget 1,
Klinkby, 7620 Lemvig
Telefon 96 63 19 10.

I Harboøre Omsorgscenter er der 14 plejeboliger + 1 gæstestuer. I sønderparken er der 9 plejeboliger i en afdeling for sårbare ældre med misbrugsproblemer.

Harboøre Omsorgscenter og Sønderparken
Søndergade 1
7673 Harboøre
Telefon 96 63 19 00

På Plejehjemmet Hav-Fjord er der 22 plejeboliger.

Plejehjemmet Hav-Fjord
Vesterhavsgade 164
7680 Thyborøn
Telefon 96 63 18 90.

I område Syd, har vi et plejehjem og et ældre center.

Bækmarksbro Pleje- og Daghjem er en del af Dansk Diakonhjem. Du kan læse mere  om Bækmarksbro Pleje og Daghjem her.

Bækmarksbro Pleje- og Daghjem
Solvangen 2, 7660 Bækmarksbro
Telefon: 97 88 15 00.

Bøvling Ældrecenter har 16 plejeboliger og 1 gæstestue. Du kan læse mere om Bøvling Ældrecenter i vores velkomstfolder og om vores Gæstestue her.

Bøvling Ældrecenter
Tangsøgade 67,
7650 Bøvlingbjerg
Telefon 96 63 19 25

 

Der er to plejehjem i Lemvig by, Solgården og Søparken med henholdsvis 43 og 34 Pladser. Du kan læse mere om plejehjemmets aktiviteter i denne folder.

Plejehjemmet Solgården/Søparken
Nygade 35
7620 Lemvig
Telefon 96 63 15 50

I huset Østerbo er der 18 boliger. De ni pladser i Østerbo er ældreboliger, og de ni pladser i Østerbo nord, hører under Handicap og psykiatri, og de er målrettet borgere med en hjerneskade. Du kan læse mere om plejehjemmets aktiviteter i denne folder.

Østerbo, Østcentret,
Skolevænget 17
Nr. Nissum, 7620 Lemvig
Telefon 96 63 15 50

Du kan finde tilsynsrapporter på vores plejeboliger her