Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Lemvig Havneplan 2010

Lemvig Kommunalbestyrelse har den 22. september 2010 vedtaget Lemvig Havneplan 2010. Se havneplanen her.

Denne havneplan konkretiserer en række forskellige udviklingsmuligheder for havnefronten på en strækning fra musikpavillonen i anlægget i vest, over havnefronten udfor midtbyen til de store, delvist forladte havneerhvervsarealer i øst.

Havneplanen skal være udgangspunkt for den fremadrettede strategi, der skal lægges for de kommende års udvikling af havnefronten. En strategi, der skal sætte gang i den fornyelse af havnefronten, som er afgørende både for erhvervsudvikling, for byen og dens omfattende turisme.

Udviklingen af havnefronten skal føre til, at havnefronten i højere grad end i dag bliver et aktiv og det sted i byen, hvor der er en god kontakt til vandet. Et attraktivt sted som tiltrækker mennesker fra nær og fjern.

 


Lemvig Havneplan 2010 er udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard i samarbejde med Lemvig Kommune

Udviklingen skal skabe et område med attraktive samlingssteder og promenademuligheder. Ligeledes skal havnearealet sikres som erhvervsområde. Med sin tætte sammenhæng mellem kyst og by er her gode muligheder for nye serviceerhverv, som kan understøtte det offentlige liv i området – og de eksisterende erhverv skal forsat kunne fungere og sikres gode udviklingsmuligheder. ’Den nye udvikling’ kan give mange nye arbejdspladser.

Endelig skal de tidligere trafikhavnearealer, specielt i den østlige del af havnen, kunne omdannes til nye formål, primært boliger kombineret med forskellige offentlige rekreative funktioner.