Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Corona-fonde til sociale indsatser samt kultur- og foreningslivet

Store grupper i samfundet er i denne tid under pres. Det gælder både de mest udsatte og sårbare borgere, kultur- og foreningslivet og mange andre. Vi lægger informationer om særlige fonde målrettet disse grupper ind på siden her, når vi får kendskab til dem.

Novo Nordisk Fonden vil uddele op til i alt 10 mio. kroner til projekter, som kan styrke læringen for udsatte børn, som har haft svært ved at følge undervisningen hjemmefra under COVID-19.
https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/stoette-til-udsatte-boerns-laering-efter-covid-19/

Socialstyrelsen har oprettet en ansøgningspulje på 4,85 mio. kr. til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer. Der er kort frist for ansøgninger: 29. maj.
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2020/pulje-ansogningspuljen-til-afholdelse-af-ferielejre-endagsudflugter-musik-og-kulturarrangementer

Kulturministeriet har oprettet ”Pulje til kultur- idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen". Formålet er at mindske ensomhed og mistrivsel. Kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, foreninger og organisationer, der udbyder kultur-, idræts-, foreningsaktiviteter, kan søge tilskud.

https://slks.dk/nyheder/2020/kulturinstitutioner/soeg-tilskud-til-kultur-idraets-og-foreningsaktiviteter-for-saarbare-udsatte-og-aeldre/

SAMMEN OM KUNSTEN – et fondsinitiativ, der støtter nye kunstneriske formater og kunstoplevelser under coronakrisen

Et nyt fondssamarbejde inviterer til at udvikle og afholde nytænkende kunstoplevelser her og nu inden for rammerne af coronakrisens restriktioner. Ønsket er at skabe rum til eksperimenter og udvikling af nye udtryk og koncepter, som kan sætte varige spor. Læs mere her: https://www.kunst.dk/det-satser-vi-paa/kunst-i-din-hverdag/sammen-om-kunsten

Fondene skal ansøges på hver deres hjemmeside og har forskellige kriterier og frister:

Jysk Energi A.m.b.a. har oprettet en ekstra udlodning på op til 3 mio. kr. for at støtte kultur- og foreningslivet, som også er ramt økonomisk pga. følgerne af coronaudbruddet.

Specialpuljen er rettet mod dækning af driftstab og øvrige økonomiske konsekvenser af krisen, så kultur- og foreningslivet i Lemvig, Holstebro og Struer-området har bedre betingelser for at bestå.

Læs, om du/I kan søge den her: https://jyskenergi.dk/om-os/specialpuljen/