Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Beholderkontrol

Åbne og lukkede beholdere til flydende husdyrgødning (gylle), ensilagesaft eller spildevand med en kapacitet på 100 m³ og derover, skal kontrolleres mindst hvert 10. år (beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m³ skal kontrolleres hvert 5. år.)
Ved kontrollen vurderes beholderens tæthed og styrke. Kontrollen, der bekostes af beholderens bruger, skal udføres af en autoriseret kontrollant.
Landmandens tankforsikring (kasko) stiller normalt krav om, at 10 års beholderkontrollen er gennemført til tiden.

Hvordan tilmelder du din gyllebeholder 10 års beholderkontrol?

Du skal udfylde blanketten via linket i den grønne boks, og sende den til en godkendt kontrollant. Kontrollanten giver kommunen besked om, at din beholder er tilmeldt kontrollen ligesom han også indsender kontrolrapporten til kommunen efter at have udført kontrollen.
Find evt. yderligere information om beholderkontrollen, priser og listen over godkendte kontrollanter i den grønne boks

Ønsker du at tage din beholder ud af drift?

Hvis du ønsker at tage din beholder ud af drift skal meddelelse herom gives til kommunalbestyrelsen senest på det tidspunkt, hvor anmodning om kontrol skulle være indgivet.
Tages beholderen ud af drift, skal den tømmes og rengøres. Link til afmelding finde i den grønne boks.