Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Solcelleanlæg

På almindelige villaer kan solceller normalt opsættes uden byggetilladelse, hvis solcellerne etableres direkte på tagfladen og uden anvendelse af stativer/bærebeslag, der vinkler solcellerne fra tagfladen.
Etablering af solcelleanlæg skal anmeldes til kommunen, Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Se blanket til registrering af solcelleanlæg her.

Byggetilladelse er kun aktuel, hvis anlægget påvirker bygningens konstruktive forhold eller ændrer højden og afstandsforhold.
Hvis anlægget ønskes etableret på jorden eller på etageboliger, institutioner, erhvervsejendomme, landbrugsbygninger m. fl. skal der søges om byggetilladelse.

Se blanket til ansøgning om byggearbejde/solcelleanlæg her.