Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Medlemmer af udvalg, nævn og bestyrelser

Oversigten er opdateret med de udpegede medlemmer for 2018-2021 på det konstituerende møde den 6. december 2017 og på kommunalbestyrelsens møder den 10. og 31. januar 2018.

Fold alle ud

Ad. L. Hansens Kollegium

Medlemmer
Bent Graversen
Martha Vrist

Aktivitetshuset

Medlemmer
Lone Pilgaard Sørensen

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Medlemmer
Formand Kenneth Bro
Næstformand: Michelle Welle Tange
Tina Boel van Ingen
Søren Videbæk Jensen
Lone Pilgaard Sørensen

Beboerklagenævn

Medlemmer
Formand: Henning Færmann
Udlejerrepræsentant: Lisbeth Nielsen
Lejerrepræsentant: Bjarne Thatt Jensen
Social sagkyndig: Marianne Ebsen

 

Suppleanter
Lisbeth Bisgaard
Anne-Grethe Christensen
Tanja Dahl Drejer
Trine Riis

Bevillingsnævn

Medlemmer
Formand: Borgmester Erik Flyvholm
Karl Balleby Jensen
Kenneth Bro

Bio-Huset ( selvejende institution)

Medlemmer
Karsten Kragelund

Boligselskabet Domea, Lemvig

Medlemmer
Tina Boel van Ingen

 

Suppleanter
Troels Skovmose

Bovbjerg Fyr (fondsbestyrelsen)

Medlemmer
Ellen Mejdahl

Brugerråd for Naturstyrelsen Vestjylland

Medlemmer
Karl Balleby Jensen

Brunsgårdkollegiet

Medlemmer
Bent Graversen
Martha Vrist

Bækmarksbro Varmeværk A.m.b.A

Medlemmer
Troels Skovmose

Børn- og Ungeudvalg

Medlemmer
Formand Karsten Kragelund
Ellen Mejdahl

 

Stedfortræder
Lone Pilgaard Sørensen
Troels Skovmose

Bøvling Varmeværk

Medlemmer
Troels Skovmose

Center for Tandregulering

Medlemmer
Gunnar Lisby Kjær

 

Suppleant
Lone Pilgaard Sørensen

Danske Diakonhjem (Bækmarksbro Plejehjem)

Medlemmer
Susanne Buch
Martha Vrist

Ejerforeningen Enghavevej/Ågade

Medlemmer
Troels Skovmose

 

Suppleanter
Martha Vrist

Ekspropriationskommissionen (Fast ejendom)

Medlemmer
Troels Skovmose

Energnist

Medlemmer
Steffen Damsgaard

 

Suppleanter
Ole Byskov

Enjoy Limfjorden

Medlemmer
Gunnar Lisby Kjær

EUC Nordvest (Fiskeriskolen i Thyborøn)

Medlemmer
Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Familie- og Kulturudvalg

Medlemmer
Formand: Henrik Thygesen
Næstformand: Karsten Kragelund
Michelle Welle Tange
Ellen Mejdahl
Søren Videbæk Jensen
Tina Boel van Ingen
Gitte Winther Jeppesen

FGU Skolen HLSS

Medlem: Kenneth Bro

Fredningsnævn

Medlemmer
Chris Olesen

 

Suppleanter
Steffen Damsgaard

 

Frivilligcenter Lemvig

Medlemmer

Martha Vrist

 

Grundlisteudvalget

Medlemmer
Tage Rækby
Dorthe Kallesø
Ivan Møller Sørensen
Henning Holmgård
Jens Lønberg Pedersen
Anna Maria Hoornenborg

Handicapråd

Medlemmer
Troels Skovmose
Gitte Winther Jeppesen
Gunnar Lisby Kjær
Lone Pilgaard Sørensen

 

Suppleanter
Bent Graversen
Martha Vrist
Lone Pilgaard Sørensen
Tina Boel van Ingen

 

Danske Handicaporganisationer - Lemvig

Medlemmer
Jens Chr. Iversen
Hanne Møller Andersen
Hedin Rasmussen
Jan Madsen
Anne Kirstien Leth

 

Suppleanter
Henriette Sværke Jakobsen
Aase Krejlgaard
Niels Slet
Ruth Brunsborg
Else Høj Jeppesen

Harboøre Varmeværk

Medlemmer
Søren Videbæk Jensen

Hegnsynsmænd

Medlemmer
Formand: Elisabeth Moltke
Chris Olesen
Tage Rækby

 

Suppleanter
Arne Noe
Bent Graversen
Søren Videbæk Jensen

Hjemmeværnets Distriktsudvalg

Medlemmer
Karl Balleby Jensen

Huslejenævn

Medlemmer
Formand: Henning Færmann
Socialt sagkyndig: Marianne Ebsen
Udlejerrepræsentant: Jesper Andersen
Lejerrepræsentant: Heidi Steenberg Rud

 

Suppleanter
Anne Lægaard Bindslev
Trine Riis
Jeanette Kobberholm Kirkegård
Hanne Jacobsen

KIMO

Medlemmer
Steffen Damsgaard

KKR - KommuneKontaktRåd

Medlemmer
Borgmester Erik Flyvholm

 

Suppleanter
Kenneth Bro

Kommunernes Landsforening

Medlemmer
Borgmester Erik Flyvholm
Chris Olesen
Kenneth Bro

 

Suppleanter
Bent Graversen
Gunnar Lisby Kjær
Ole Byskov

Kredsråd - Politiets virksomhed

Medlemmer
Erik Flyvholm

 

Stedfortræder
Kenneth Bro

Kulturcenter Tuskær

Medlemmer
Gitte Winther Jeppesen

Kystcentret Thyborøn (Fondsbestyrelsen)

Medlemmer
 
 

LAG - Lokal AktionsGruppe

Medlemmer
Chris Olesen

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.a.

Medlemmer
Ole Byskov
Bent Graversen

Lemvig Gastribution

Medlemmer
Formand: Steffen Damsgaard
Næstformand: Bent Graversen
Søren Videbæk Jensen
Chris Olesen
Troels Skovmose
Ole Byskov
Arne Noe

Lemvig Gymnasium

Medlemmer
Borgmester Erik Flyvholm

Lemvig Idræts- og Kulturcenter

Medlemmer
Søren Videbæk Jensen

Lemvig Kommunale Ungdomsskole

Medlemmer
Michelle Welle Tange
Karsten D. Kragelund

Lemvig Museum

Medlemmer
Gitte Winther Jeppesen

Lemvig Musikskole

Medlemmer
Henrik Thygesen

Lemvig - Thyborøn Turistforening

Medlemmer
Gunnar Lisby Kjær
Chris Olesen

Lemvig Vand og Spildevand A/S

Medlemmer
Arne Noe
Ole Byskov
Steffen Damsgaard
Bent Graversen

 

 

Lemvig Varmeværk A.m.b.A.

Medlemmer
Søren Videbæk Jensen

Limfjordsrådet

Medlemmer
Steffen Damsgaard

 

Suppleanter
Bent Graversen

Lokalhistoriskarkiv

Medlemmer
Ellen Mejdahl

Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd

Medlemmer
Elisabeth Moltke (Formand)
Chris Olesen
Tage Rækby

 

Suppleanter
Arne Noe
Bent Graversen
Søren Videbæk Jensen

Midtjyllands Lufthavn

Medlemmer
Borgmester Erik Flyvholm

Midtjyske Jernbaner

Medlemmer
Borgmester Erik Flyvholm

Midttrafik

Medlemmer
Steffen Damsgaard

 

 

Museet for Religiøs Kunst (fondsbestyrelsen)

Medlemmer
Henrik Thygesen

HMN Naturgas I/S

Medlemmer
Steffen Damsgaard

 

Suppleanter
Bent Graversen

Naturskolen Kjærgårdsmølle

Medlemmer
Karsten Kragelund

Nomi4s

Medlemmer
Steffen Damsgaard
Ole Byskov

 

Suppleanter
Bent Graversen
Arne Noe

Nordvestjyllands Brandvæsen

Medlemmer
Erik Flyvholm
Kenneth Bro

 

Suppleanter
Karl Balleby Jensen
Chris Olesen

Nr. Nissum Kraftvarme A.m.b.A.

Medlemmer
Steffen Damsgaard

Overtaksationskommissioner

Medlemmer
Ole Byskov

Ramme Varmeværk

Medlemmer
Ole Byskov

Sandflugt

Medlemmer
Steffen Damsgaard

Seniorhøjskolen, Nr. Nissum

Medlemmer
Michelle Welle Tange

Skatte- og vurderingsankenævn

Medlemmer
Tage Rækby

 

Suppleanter
Karsten Bjerg

 

 

Sluseudvalget, Nissum Fjord

Medlemmer
Arne Noe

Social- og Sundhedsudvalget

Medlemmer
Formand: Gunnar Lisby Kjær
Næstformand: Lone Pilgaard Sørensen
Ellen Mejdahl
Troels Skovmose
Martha Vrist
Karl Balleby Jensen
Susanne Buch

Sprogcenterråd

Medlemmer
Michelle Welle Tange

Taksationskommissionen, ekspropriationsloven

Medlemmer
Søren V. Jensen

Taksationskommissioner (offentlige veje)

Medlemmer
Søren V. Jensen
Arne Noe

Teknik- og Miljøudvalget

Medlemmer
Formand: Steffen H. Damsgaard
Næstformand: Bent B. Graversen
Søren V. Jensen
Chris Olesen
Troels Skovmose
Ole Byskov
Arne Noe

Thyborøn - Agger Færgefart

Medlemmer
Borgmester: Erik Flyvholm
Steffen Damsgaard
Chris Olesen

 

Suppleanter
Kenneth Bro
Bent Graversen
Michelle Weller Tange

Thyborøn Havns Bestyrelse

Medlemmer
Borgmester: Erik Flyvholm
Karl Kr. Bro
Susanne Nicolaisen
Kenneth Iversen
Johan Bennett-Therkildsen
Rasmus Normann
Alfred Fisker Hansen  (Thyborøn Havns fiskeriforening)

Thyborøn Fjernvarme A.m.b.A.

Medlemmer
Chris Olesen

TV/MIDT-VEST

Medlemmer
Borgmester Erik Flyvholm

Underskrift - bemyndigelse

Medlemmer
Kommunaldirektøren
Chef for Direkrionssekretariatet

Vielse - bemyndigelse

Medlemmer
Kenneth Bro
Chris Olesen
Kommunaldirektør Lars Keld Hansen
Chef for Direktionssekretariatet Louise Agerbo

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Medlemmer
Formand: Erik Flyvholm
Næstformand: Kenneth Bro
Bent B. Graversen
Chris Olesen
Karl Balleby Jensen
Arne Noe
Jens Lønberg Pedersen