Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Værdier

Udvikling - Professionalisme - Samspil 

Lemvig Kommunes værdier er helt centrale i hverdagen.

Værdierne udgør den måde, som vi vil forfølge vores mål og vision på.

 

Ledelse i Lemvig Kommune

Ledelsesgrundlag 2016 for Lemvig Kommune

Lemvig Kommune er en politisk ledet organisation og respekten for det lokale demokrati er en helt afgørende del af det fundament, vores ledelsesgrundlag bygger på.
Formålet med ledelsesgrundlaget er at styrke ledelsesfællesskabet, den ledelsesmæssige værdikæde og sammenhængskraften i hele Lemvig Kommune. For at styrke den ledelsesmæssige værdikæde kræver det, at vi er skarpe på balancerne, snitfladerne, opgavefordelingen og forventningerne på forskellige ledelsesniveauer i forhold til at indfri Lemvig Kommunes strategiske mål og de politiske visioner.

 

Formålet med ledelsesgrundlaget er, at:
• der bliver skabt en tydelig sammenhæng mellem kommunens vision og politiske målsætninger, værdigrundlaget, ledelsesgrundlaget, dialog- og aftalestyring og de HR værktøjer, der anvendes i kommunen
• tydeliggøre, hvad god ledelse er – give en rettesnor til god ledelse
• forventningerne til lederen tydeliggøres og dermed samtidig give medarbejderne en forståelse af og forventning til, hvad de kan forvente sig af lederen
• ledelsesgrundlaget gøres anvendeligt og operationelt – det skal gøre en forskel i praksis
• der sikres en organisatorisk forankret systematik i måden, hvorpå der arbejdes med lederudvikling og lederevaluering – en sammenhængende ledelseskæde/værdikæde

 

Ledelsesgrundlaget skal i praksis anvendes i forbindelse med:
• indgåelse af lederaftaler/mål (dialog- og aftalestyring)
• medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) og lederevaluering
• lederudviklingsaktiviteter, herunder MUS-/LUS-samtaler
• rekruttering af nye ledere.

 

Ledelsesgrundlaget giver dermed et bud på retningen på, hvordan vi skal udvikle vores kommune. Vi skal udvikle en fælles forståelse af det enkelte begreb, og vi skal omsætte det i vores måde at arbejde på. Ledelsesgrundlaget står på vores værdier Udvikling – Professionalisme – Samspil, der konkret kommer til udtryk ved: Troværdighed, Kvalitet, Fælles engagement, Begejstring og Udsyn.

Vi skal derfor løbende holde vores ledelsespraksis op imod værdierne, ellers vil de miste mening og betydning i organisationen.