Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Lemvig Kommunes vision og politikker

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2018 en vision og tre politikker, der udmønter den nye vision. Visionen sætter retningen for udviklingen i Lemvig Kommune de kommende år.

Lemvig Kommunes vision:

 

Her kan du se hele visionshæftet.

 

Her kan du finde kommunens tre tværgående politikker.

Politikker

Politikkerne udmøntes i strategier, hvori de politiske målsætninger omsættes til handling. Politikker og strategier er retningsgivende for de aftaler, direktionen indgår med kommunens afdelinger og institutioner. På den måde sikres sammenhæng fra den politiske vision til de konkrete indsatser i praksis.

Strategier

Kommunens nye strategier blev godkendt 29. maj 2019.

 

Planer