Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

De Røde Barakker, historie

De karakteristiske røde træbarakker er opført i 1930-45 af det daværende vandbygningsvæsen som værksteder og remise til togene. Her støbte man elementer til kystsikring og fragtede dem via jernbanenet mellem husene ad en smal skinnevej på diget ud til høfderne og ned på havnen. I Agger og Ferring findes lignende barakbyer.
En stor del af de simple, røde træhuse er i dag bevaret og ligger som oprindeligt langs den tidligere arbejdsgade midt i det smukke klitlandskab ved Thyborøn kanal med strandarealer til den ene side og den gamle havn til den anden side.
Bebyggelsen og området rummer både landskabeligt, kulturhistorisk og arkitektonisk værdifulde elementer, som samlet gør det til et af de mest bevaringsværdige kulturmiljøer i Thyborøn.

Bevaringsværdig renovering og omdannelse

Med hjælp fra Realdania og Gert Normann har Lemvig Kommune fået en enestående mulighed for at påbegynde renovering og omdannelse af kulturmiljøet De Røde Barakker.

Første fase omfatter renovering og omdannelse af 4 af bygningerne til maritime udstillinger og servicebygning.
Barakkerne renoveres med respekt for deres oprindelige udtryk med bevaring af mange af de originale konstruktioner og detaljer ude og inde i bygningerne. Den store hal fra 1980 midt i bebyggelsen vil efter renovering fortsat skille sig ud fra den øvrige bebyggelse nu som en ”Black Boks” således de retningsfaste røde barakker står uforstyrret frem.  
Projektet til i alt 8.350.000 kr. er finansieret af Lemvig Kommune(3.100.000 kr.), Realdania(4.250.000 kr.) og Gert Normann(1.000.000 kr.). Arbejdet er påbegyndt i januar 2015 og bygningerne står færdige til etablering af udstilling i juni 2015.

Sea War Museum

De renoverede bygninger indrettes til Sea war Museum med udstilling af dykkeren og erhvervsmanden Gert Normanns dykkerfund og samlinger fra 1. verdenskrig.
Omdrejningspunktet for udstillingen bliver fortællingen om verdens største søslag, Jyllandsslaget og kanontordenen herfra, som for 100 års siden kunne høres overalt i Thyborøn.
På 100 årsdagen for jyllandsslaget i 2016 arbejdes der på at åbne en mindepark vest for diget og barakkerne til minde om de 9000 faldne under jyllandsslaget.

Visionen om West Coast Center

Den nuværende renovering og omdannelse er første fase i udviklingsarbejdet med at realisere et maritimt center ”West Coast Center” som arealmæssigt omfatter hele turistområdet i og omkring bygningskomplekset ”De Røde Barakker” i Thyborøn. Et udviklingsarbejde som forventes at involvere såvel de nuværende attraktioner i området som nye aktører, både lokale og udefrakommende.

Videreudvikling af projektet, herunder organisering, fortsættes i Lemvig kommune i de kommende år.