Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Kulturmiljøredegørelser og Kommuneatlas

I henhold til planloven skal kommunen sikre de kulturhistoriske bevaringsværdier ved kortlægning og udpegning af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger.

Udpegning af kulturmiljøer handler om at skabe fælles forståelse for kulturværdierne, stedernes historie og identitet samt inspirere og motivere til at bruge dem i udviklingen fremover.

Alle steder har deres egen fortælling, som kan findes i byen, bygninger, landskabet og naturen. Det gælder om at dykke ned i områdernes unikke historie og finde den lokale fortælling/kulturarv, som kan knytte områdets borgere, politikerne og planlæggernes sammen og give mening for de besøgende.

I Lemvig Kommune er Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, for så vidt angår det gamle Lemvig Kommune, kortlagt og beskrevet i ”Kommuneatlas Lemvig”. Atlasset er fra 1996 og kan ses i genvejsboksen til højre. Udover det kan atlasset lånes i trykt udgave ved henvendelse til Teknik og Miljø, Lemvig kommune.

Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger i henholdsvis Langerhuse, Thyborøn og Harboøre er kortlagt og udpeget i digitaliserede Kulturmiljøredegørelser i 2011 og 2013.

Kulturmiljøredegørelserne for Thyborøn og Harboøre er udarbejdet af planafdelingen, Lemvig kommune med bistand fra Center for bygningsbevaring samt Lemvig Museum. Redegørelserne er udarbejdet på baggrund af kulturarvsstyrelsens vejledning ”SAVE – kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi” fra 2011.