Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Lemvig Havn

Lemvig havn har de seneste år gennemgået en rivende udvikling. I 2010 startede vi med en havneplan og i sommeren 2013 stod vi med en ny havn, der er klar til at byde gæster velkommen til byen.
Gå ind på visitnordvestjylland.dk for flere informationer om havnens arrangementer og events.

Ny vestmole

I december 2013 ramte stormen “Bodil” Lemvig Havn med ødelæggende kræfter. Den vestlige ydermole blev delvist knust og flere både sank grundet rekordhøj vandstand og mange timer med vindstød af orkanstyrke. Det tog flere måneder at rydde op efter stormen, og imens foregik planlægning af et nyt yderværn, med moler, broer og opholdsrum. Kommunalbestyrelsen besluttede primo 2014, at den vestlige ydermole skulle genopbygges og efter sommerferien stod det klart, hvorledes den nye ydermole etableres.

Den nye ydermole forlænges med 60 m. Dette sker dels for at sikre roligere vande i de indre bassiner og dels for at give plads til ca. 50 ekstra både. Med den nye ydermole ønsker kommunen desuden at tiltrække endnu flere lystsejlere og andre besøgende.
Den nye ydermole udføres efter samme principper som den eksisterende østlige ydermole.

Som på den østlige ydermole etableres kighulsbænke i bølgeskærmen langs molen. Dette giver mulighed for at sidde helt tæt på vandet - en helt særlig oplevelse - specielt når bølgerne går højt ud for havnen.
Ønsker man elementerne helt tæt på, bliver der, som noget nyt, opholdsmulighed på et plateau yderst på molehovedet.

For at undgå transport af træ fra Østhavnen gennem Havnegade, fragtes træet via vandet til arbejdsstedet. Byggepladsen lægger desuden beslag på parkeringspladsen vest for det tidligere isværk, der inddrages til skurby og et areal på østhavnen til arbejdsplads i
byggeperioden. Mens arbejdet står på henvises der derfor til p-pladser på det øvrige havneareal.

Anlægsarbejdet sker fra medio september 2014 til primo juli 2015.

Se genvejsboksen for flere oplysninger

Lemvig Skatepark

I 2013 vandt den 11-årige Lasse Kier Vejlby, DR og Dansk Arkitekturcenter landsdækkende konkurrence 'Byg det op', med sit forslag om en skatepark på havnen i Lemvig. Lemvig fik i september 2013 et nyt attraktivt byrum på Østhavnen, hvor tanken er at området, udover at være skatebane for de unge, også vil kunne benyttes rekreativt af byens borgere.

Klik her for at læse om ideer og aktiviteter på Lemvig Havn.