Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Store solenergianlæg: Debat om store solcelleanlæg

Baggrund

Lemvig Kommune har med strategien "Klima & Energi" en målsætning om, at der i 2020 skal produceres mere vedvarende energi i kommunen, end det samlede energiforbrug i kommunen. Lemvig Kommune er allerede godt på vej til at nå målet. Vejene til at nå målet er mange. Styrkepositionen i kommunen er vindenergi, men andre former for alternative energikilder bidrager også godt.

Med vedtagelsen af tillæg nr. 18 til Lemvig Kommuneplan 2017-29 (for planlægning for placering af større solenergianlæg) er der mulighed for, at solenergi fremover også kan bidrage til, at kommunens målsætning om +100% vedvarende energi i 2020 bliver en realitet.

Ansøgningsrunde

I 2019 gennemførte Lemvig Kommune en ansøgningsrunde for nye store solcelleprojekter. Målet var at få et overblik over mulige projekter og at sikre, at mulige anlæg indgår i en samlet overordnet planlægning af energianlæg. Der indkom ansøgninger for over 750 hektar nye solcelleanlæg. Det er 10 gange større areal end de nuværende store anlæg.

Alle ansøgninger er vurderet af Lemvig Kommune og der har været dialog med ansøgerne om den videre proces er indledt. Flere af projekterne ligger tæt på hinanden og bliver fremover behandlet under et.

I alt er der fem projektområder beliggende ved Ramme, Lemvig Biogas, Fjordsidevej, Høvsøre og Nees Hede. Projekterne beliggende ved Ramme, Lemvig Biogas og Fjordsidevej er mindre projektområder i relativ stor afstand fra de andre projekter.

Nees Hede og Høvsøre er meget store projektområder og indebærer stærke interesser og nødvendige hensyntagen, herunder natur og landbrug. Lemvig Kommune har valgt, at de to projektområder behandles som to ”klimaparker”.

Debatfase

Debatfasen er en mulighed for borger i de berørte områder at komme med idéer og forslag til projekterne og den kommende planlægning.

Indholdet fra debatternepræsenteres for Kommunalbestyrelsen inden de næste faser for projekterne eventuelt igangsættes.

Lemvig Kommune har sendt fem debatfoldere i offentlig høring i perioden 12. -18. maj 2020 og har i den forbindelse modtaget 30 høringssvar. Alle høringssvar har været fremlagt til politisk behandling og på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2020 blev der truffet beslutning om at fortsætte processen for alle fremlagte projekter.

Se en beskrivelse af hvert projektområde her:

Ramme
Lemvig Biogas
Fjordsidevej
Klimapark Høvsøre
Klimapark Nees Hede

Klimapark

Lemvig Kommune ønsker at introducere begrebet klimaparker i forbindelse med fremtidig etablering af store solcelleanlæg i kommunen.

Klimaparker er store områder, som med store solcelleanlæg bidrager med meget mere end produktion af vedvarende energi. Lemvig Kommune forventer, at projektudviklere er kreative og nytænkende ved etablering af solcelleprojekter, så de bidrager til udvikling af landdistriktet, landbrugserhverv, turisme, klima, biodiversitet, vandmiljø og rekreation.

Det hele i dialog med lokalbefolkning, lokale lodsejere og Lemvig Kommune.

Processen fremadrettet

Den fremadrettede proces for projekterne vil være forskellig. Fælles for de klassiske solenergiparker er, at der vil kunne igangsættes en planproces med afholdelse af opstartsmøde med Lemvig Kommune efter sommerferien.

For klimaparkerne gælder der, at den igangværende dialog med Lemvig Kommune og andre forskellige aktører og lodsejere m.fl. kan fortsætte med henblik på at få fastlagt klimaparkernes omfang og indhold.

Kommuneplanens retningslinjer for placering af større solcelleanlæg

Tillæg nr. 18 til Lemvig Kommuneplan 2017-29 rummer kort over placeringsmuligheder samt retningslinjer for konkret placering af store solcelleanlæg i Lemvig Kommune.

Placering af de nye store solcelleanlæg skal kunne rummes i den udpegning der er foretaget i tillæg nr. 18 og anlæggene skal følge de retningslinjer som tillægget rummer.

Du kan se tillægget her: Tillæg nr. 18 til Lemvig Kommune 2017-29