Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Store solenergianlæg: Indkaldelse af projektforslag

Hermed indkaldes konkrete projektforslag til store solenergianlæg, med frist for indsendelse den 1. december 2019.

Baggrund

Lemvig Kommune har med strategien "Klima & Energi" en målsætning om, at der i 2020 skal produceres mere vedvarende energi i kommunen, end det samlede energiforbrug i kommunen. Lemvig Kommune er allerede godt på vej til at nå målet. Vejene til at nå målet er mange. Styrkepositionen i kommunen er vindenergi, men andre former for alternative energikilder bidrager også godt.

Med vedtagelsen af tillæg nr. 18 til Lemvig Kommuneplan 2017-29 (for planlægning for placering af større solenergianlæg) er der mulighed for, at solenergi fremover også kan bidrage til, at kommunens målsætning om +100% vedvarende energi i 2020 bliver en realitet.

I perioden 2020-2021 kan der planlægges for i alt 3-500 ha solenergianlæg.

Proces

Konkrete projektforslag indkaldes med frist den 1. december 2019.

I forslagene skal der redegøres for de planmæssige forhold – f.eks. naturbeskyttelseshensyn, landskabelige forhold, forhold til infrastruktur, ejerforhold, mv. Der skal ligeledes redegøres for den lokale opbakning til projektet blandt naboer og omkringboende.

På baggrund af projektforslagene udvælges de projekter, som ud fra en planlægningsmæssig betragtning er bedst placeret og udformet, hvorefter der i 1. halvår 2020 udarbejdes lokalplaner for disse områder.

Send din ansøgning til teknik@lemvig.dk senest 1. december 2019 kl. 15.00.