Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Tilgængeligheds- og designmanual for byrummet og landskabet


Tilgængelighed i - og omkring boligen, offentlige bygninger, gade- og byrum og rekreative arealer har stor indflydelse på vores liv og trivsel.
Derfor har Lemvig kommune udarbejdet en tilgængelighedsmanual, som led i det af de 7 indsatsområder i Lemvig Kommunes Handicap-og psykiatripolitik, som omhandler fysisk tilgængelighed.
Tilgængeligheds – og designmanualen for Lemvig Kommune beskriver med udgangspunkt i eksisterende eksempler i kommunen, hvordan vi i Lemvig arbejder med tilgængelighed og design i:

  • byrum og landskabsrum,
  • planlægningen, byggesagsbehandlingen og anlægsopgaver i de offentlige rum i byen (torve, gader, parker, havnearealer) og landskabet (rekreative områder ved skov, fjord, hav),
  • nybyggeri og ombygninger af de kommunale bygninger og anlæg.