Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Planstrategi 2020 i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2019 vedtaget Planstrategi 2020. Med denne strategi ønsker Kommunalbestyrelsen at vise sin intention med en kommende revision af kommuneplanen.

Planstrategien rummer 4 afsnit, der behandler de emner kommunalbestyrelsen udpeger til revision:

  •      Natur og landskab
  •      Landsbyer, konsekvenszoner og cykelstier
  •      Turisme
  •      Klima

Du kan se Planstrategi 2020 her.

Før en endelig vedtagelse af Planstrategi 2020 ønsker Kommunalbestyrelsen at indsamle kommentarer vedrørende indholdet i strategien. Du kan derfor indsende kommentarer ind til senest den 25. februar 2020.

Kommentarer sendes til teknik@lemvig.dk eller som fysisk post til Lemvig Kommune, Teknik & Miljø, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig.

Tillæg nr. 1 til Udviklingsstrategi 2016-2020: Udviklingsområde og nye sommerhusområder

Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober 2017 vedtaget Tillæg nr. 1 til Udviklingsstrategi 2016-2020.

Den reviderede planlov åbner op for, at kommuner kan ansøge om udviklingsområder samt udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, såfremt disse er vedtaget i en planstrategi. I Lemvig Kommune ligger planstrategien i Udviklingsstrategi 2016-2020.

Lemvig Kommune redegør i tillægget om ønskerne til udviklingsområde samt for ønsker til udlæg og omplacering af sommerhusområder.

 

Udviklingsstrategi 2016-2020

Kommunalbestyrelsen har den 29. juni 2016 vedtaget Udviklingsstrategi 2016 – 2020. Med denne strategi ønsker Kommunalbestyrelsen at vise sin vision for fremtidens Lemvig Kommune.

I vores vision for kommunen udpeger vi 13 områder, som vi fokuserer på og samler kræfterne om. For på rigtigt mange områder går det godt i Lemvig Kommune.

Vi er Danmarks førende, når det gælder vindenergi. Vi har højt specialiserede vækstvirksomheder. Vi har job til alle. Og vi giver de unge en god uddannelse.

Fælles indsats

Lemvig Kommunes bidrag til udviklingen kan ikke stå alene. Fælles for de 13 indsatsområder er, at vi opsøger de bedst tænkelige samarbejder i alle sammenhænge.

Kommunalbestyrelsen vil i tæt samarbejde med borgere, virksom­heder og foreninger deltage i arbejdet med at gøre Lemvig Kom­mune endnu bedre, endnu stærkere og et endnu dejligere sted at være.