Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Vandforsyningsplan 2019-2029

Lemvig Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2020 vedtaget Vandforsyningsplan 2019-2029.

Formålet med en vandforsyningsplan, er at skabe overblik over strukturen af vandforsyningen i kommunen. Vandforsyningsplanen giver desuden retningslinjer for den fremtidige struktur og udvikling i vandforsyningen.

Planen skal desuden sikre en god vandforsyning, der dels forholder sig til vandressourcens størrelse og samtidig tilgodeser befolkningens og erhvervslivets behov for vand, både nu og i fremtiden.

Vandforsyningsplanen sætter desuden retningslinjer for administrationen i forbindelse med behandling af sager vedrørende indvindingstilladelser, tilslutning til vandværker, vandkvalitet for enkeltindvindere, krav om sløjfning af boringer mm.

Retningslinjer er vejledende for kommunens administration, og kan ikke erstatte afgørelser og individuelt sagsbehandling i henhold til vandforsyningslovens bestemmelser.

Vandforsyningsplanen består af et hoveddokument og to bilag

Vandforsyningsplan 2019-2029, Lemvig Kommune kan ses her: Vandforsyningsplan 2019-2029

Bilag 1 Forenklet drikkevandskontrol kan ses her: Bilag 1

Bilag 2 Vandværksgennemgang 2018 kan ses her: Bilag 2