Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Vindmølleplanlægning i Lemvig Kommune

Historisk

Lemvig Kommune vedtog i 2008 som den første kommune i landet en samlet temaplan for store vindmøller på land – møller på op til 150 m højde.

I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 blev vindmølletemaet taget op til revision og retningslinjerne for opstilling af vindmøller i Lemvig kommune har siden været en integreret del af kommuneplanen.

Vindmøller på land

Lemvig Kommune er myndighed for opstilling af vindmøller på land.

I kommuneplanen findes tre vindmøllezoner for Lemvig Kommune.

Positiv zone - GRØN

Zonen omfatter en række vindmølleområder, som oprindeligt blev udpeget i Temaplan fra 2008 for store vindmøller. I denne zone kan der opstilles vindmøller efter nærmere retningslinjer.

Neutral zone - GUL

I denne zone kan det overvejes, om nye projekter kan fremmes ud fra en specifik planmæssig begrundelse, naturligvis under forudsætning af, at alle lovkrav kan overholdes og der kan opnås lokal opbakning til projektet.

Negativ Zone - RØD

I denne zone kan der primært af landskabelige årsager ikke opstilles vindmøller.

De nærmere retningslinjer for opstilling af vindmøller i Lemvig Kommune fremgår af gældende Kommuneplan under temaet Energi og det tilhørende retningslinjekort.

Kystnære havvindmøller

Når vindmøller opstilles på vand er det staten der er myndighed. Lemvig Kommune er en ”vandkantskommune”, der grænser op både til Vesterhavet og Limfjorden, hvor der er opført eller planlægges for opstilling af vindmøller. Det drejer sig om bl.a.

  • Vesterhav Nord (350 MW, Havmølleparken vil stå færdig ved udgangen af 2020)
  • Nissum Bredning (4 stk. Siemens 7,0 MW)
  • Rønland (8 stk. fordelt på 4 stk. Bonus 2,3 MW og 4 stk. Vestas V80-2 -2,0 MW)

National testcenter for store vindmøller, Høvsøre

Lemvig Kommune rummer den første prøvestation for store vindmøller i Danmark, i daglig tale kaldet Høvsøre Prøvestation, og blev etableret tilbage i 2002. Prøvestationen bliver dagligt drevet af DTU Vindenergi. Området er indrettet med standpladser, hvor internationale virksomheder tester deres vindmøllekoncepter og indsamler data på tests udført på møllerne.